۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

مجاهد شهید فخری نسیم


مشخصات مجاهد شهید فخری نسیم
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانشجو
سن: 26
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1367

خوشا آنان که در این عرصه خاک ..چو خورشیدی درخشیدند و رفتند ....
خوشا آنان که بذرآدمیت .. در این ویرانه پا شیدنت و رفتند...

درصورتيكه از اين شهيد قهرمان عكس ويا خاطره ويا اطلاعات ديگري از مشخصات داريد براي ما  به آدرس
 sohaila.derakhshan@gmail.com
ارسال كنيد پيشاپيش سپاسگذاري وقدرداني مي كنيم 
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

مجاهد شهید محسن کاشف


مشخصات مجاهد شهید محسن کاشف (اصفهانی)
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانشجو
سن: 28
محل شهادت: طوالش
زمان شهادت: 1360
چوبي كه فنا نگردد از خود       ممكن نبود كه عود گردد
هرگه كه وجود تو عدم گشت    حالي عدمت وجود گردد
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
https://Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

مجاهد شهید مرتضی احمدیمشخصات مجاهد شهید مرتضی احمدی
محل تولد: اصفهان
شغل : روحانی
سن: 26
محل شهادت: قم
زمان شهادت: 1360

خوشا آنان که در این عرصه خاک ..چو خورشیدی درخشیدند و رفتند ....
خوشا آنان که بذرآدمیت .. در این ویرانه پا شیدنت و رفتند...

درصورتيكه از اين شهيد قهرمان عكس ويا خاطره ويا اطلاعات ديگري از مشخصات داريد براي ما ارسال كنيد پيشاپيش سپاسگذاري وقدرداني مي كنيم
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مرتضی پهلوان نشانمشخصات مجاهد شهید مرتضی پهلوان نشان
محل تولد: اصفهان
شغل : تكنیسین
تحصيل:  فوق دیپلم
محل شهادت: کرج
زمان شهادت: 1367

خوشا آنان که در این عرصه خاک ..چو خورشیدی درخشیدند و رفتند ....
خوشا آنان که بذرآدمیت .. در این ویرانه پا شیدنت و رفتند...

درصورتيكه از اين شهيد قهرمان عكس ويا خاطره ويا اطلاعات ديگري از مشخصات داريد براي ما ارسال كنيد پيشاپيش سپاسگذاري وقدرداني مي كنيم
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مرتضی نجفمشخصات مجاهد شهید مرتضی نجف
محل تولد: اصفهان
شغل : مغازه دار
 تحصيل:فارغ التحصیل
سن: 22
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360


خوشا آنان که در این عرصه خاک ..چو خورشیدی درخشیدند و رفتند ....
خوشا آنان که بذرآدمیت .. در این ویرانه پا شیدنت و رفتند...

درصورتيكه از اين شهيد قهرمان عكس ويا خاطره ويا اطلاعات ديگري از مشخصات داريد براي ما ارسال كنيد پيشاپيش سپاسگذاري وقدرداني مي كنيم
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مرتضی طوسیمشخصات مجاهد  شهید مرتضی طوسی
محل تولد: اصفهان
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367

خوشا آنان که در این عرصه خاک ..چو خورشیدی درخشیدند و رفتند ....
خوشا آنان که بذرآدمیت .. در این ویرانه پا شیدنت و رفتند...

درصورتيكه از اين شهيد قهرمان عكس ويا خاطره ويا اطلاعات ديگري از مشخصات داريد براي ما ارسال كنيد پيشاپيش سپاسگذاري وقدرداني مي كنيم
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

مجاهد شهید مرتضی ترکی کوهستانی


مشخصات  مجاهد شهید مرتضی ترکی کوهستانی
محل تولد: اصفهان
شغل - تحصيل: متخصص برق
سن: 31
محل شهادت: کرمانشاه
زمان شهادت: 1367

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi