۱۳۹۵ آذر ۸, دوشنبه

مجاهد شهید فخری نسیم


 مشخصات مجاهد شهید فخری نسیم

محل تولد: اصفهان

 تحصيل: دانشجو
سن: 26
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1367

در صورتیکه از#مجاهد #شهید فخری نسیم #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

فرحناز گلچیان مجاهدخلقی که موقع اعدام فقط 18 سال داشتفرحناز گلچیان مجاهدخلقی که موقع اعدام فقط 18 سال داشت
 مشخصات مجاهد شهید فرحناز گلچیان
محل تولد: كاشان

 تحصيل: دانش آموز
سن: 18
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1360

در صورتیکه از#مجاهد #شهید فرحنازگلچیان #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم
#ايران #تهران #tehran #مقاومت #مجاهدین#iran #اصفهان #زندان #قتلعام #درفول
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

مجاهد شهید فخری مجتبایی


 مشخصات مجاهد شهید فخری مجتبایی

محل تولد: اصفهان
سن: 28
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367

در صورتیکه از#مجاهد #شهید فخری مجتبایی  #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید احسان برادران


 مشخصات مجاهد  شهید احسان برادران

محل تولد: كاشان
 تحصيل: دیپلم
سن: 28
محل شهادت: کرج
زمان شهادت: 1367

در صورتیکه از#مجاهد #شهید احسان برادران #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم .

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مادر مجاهد فخری حاجی دایی که اورا مادر منانی صدا می کردند


 مشخصات شهید فخری (مادر منانی) حاجی دایی
محل تولد: اصفهان
شغل : خانه دار
سن: 45
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1361

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد.
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۱, دوشنبه

فرخزاد اتراک کوه مردی که به او به دلیل دلیری هایش علی مردان می گفتند


 مشخصات مجاهد شهید فرخزاد (علی مردان) اتراک
محل تولد: اصفهان
تحصيل: دانش آموز
سن: 21
محل شهادت: اصفهان
1367:زمان شهادت

آشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست به مرداب نباشد
 هرگز مژه برهم ننهد عاشق صادق
آن را که به دل عشق بود خواب نباشد
در پیش قدت کیست که از پا ننشیند
یا زلف تو را بیند و بیتاب نباشد؟!با ما در كانال #تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید فرهاد اتراک- یک راه بیش نیست مرا راهیست پر خطر


 مشخصات مجاهد شهید فرهاد اتراک
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانشجو
سن: 31
محل شهادت: کرج
زمان شهادت: 1367

با ما در كانال #تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد

Telegram.me/shahidanAzadi
یک راه بیش نیست مرا

یک راه بیش نیست

راهیست پر خطر

هر چند بر خلاف جهتِ امن و عافیت

ظلمانی و خموش

۱۳۹۵ آبان ۲۷, پنجشنبه

پهلوانی دلیر مجاهد خلق علی اکبر رمضانی قاسم


مشخصات شهید علی اکبر (اکبر) رمضانی قاسم
محل تولد: اصفهان
تحصيل:دانشجو
سن: 25
محل شهادت: مشهد
زمان شهادت: 1360
نحوه شهادت: درگيري خيابانيآن روز، يك روز سرد زمستانی بود. نوزدهم بهمن سال 60. شش ماه بعد از عيان شدن تمام عيار چهره واقعی خمينی دجال. دهه گلوله بر جانها و شلاق بر پيكرهای رشيدترين فرزندان يك خلق. روزهايی سخت در شروع يك مبارزه سهمگين عليه ارتجاع زير پرده دين. آن روز خيابانهای شهر مشهد سراسر سپيد از برف بود. ماشينها و عابران پياده مثل هر روز در رفت و آمد بودند كه ناگهان سفير گلوله ها در فضای خيابان پيچيد. مردم شهر مشهد آن روز شاهدان جلوه يی ديگر از شكوه حماسه مجاهد خلق شدند
مردم شهر جوانی را ديدند كه شجاعانه حلقة محاصره پاسداران خمينی را شكست و جسورانه از ميان شليك گلوله ها عبور كرد. سوال و همهمه در بين مردم درگرفت… اين جوان جسور و بيباك كيست؟ چرا اين پاسداران در پی او هستند و قصد دستگيری و كشتنش را دارند؟
در همان لحظات جوان بيباك هم با خود ميانديشيد: «…اين بار هم مثل گذشته به شما درسی خواهم داد كه در تاريخ بماند…» بي اختيار ياد روزهای گذشته افتاد. روزی كه برای بار دوم توانست تور بازرسی پاسداران خميني را در شهر مشهد بشكافد و با جسارت و سرعت عمل از محاصره آنها خارج شود. امروز هم مثل همان روز تنها به اين فكر ميكرد كه بايد داغ زنده دستگير شدن را بر دل مزدوران خمينی بگذارد. ميديد كه فضاي سنگين نظامی بر شهر حاكم است. خيابانها پر بود از پاسدارانی كه به اصطلاح براي حفظ امنيت در خيابانها پرسه ميزدند. ميدانست كه فرار در اين جو امنيتی كار سختيست، پس بايد براي هر پيشآمدی آماده باشد.آماده مقاومت و خلق يك حماسه بر آخرين برگ دفتر زندگی خود. در همين افكار بود كه ناگهان صداي گلوله يی شنيد و احساس سوزشی شديد در پيكرش. سرش به دوران افتاد و طنين شليك گلوله همچنان در سرش ميپيچيد. اندكی بعد ديدش تاريك شد و ديگر چيزی نفهميد. در برابر چشمانش سپيدي بود و نور…آن جوان جسور جان باخته بود.
اما او كه بود؟ 


علي اكبر رمضانی قاسم، كه او رو اكبر صدا ميزديم در سال 1335 در اصفهان در خانواده يی متوسط به دنيا اومد. اكبر تحصيلات ابتدايی و متوسطه خودش رو در اصفهان به پايان رسوند و همواره از شاگردان ممتاز بود.  دلسوزی و احساس مسئوليتش نسبت به اطرافيان و تلاش بيدريغش براي حل مشكلات اونها زبانزد بود . به همين خاطر در بين هر جمعي از مدرسه و همكلاسيها گرفته تا خانواده و اقوام محبوب بود.
در سال 57 دانشجويان هوادار سازمان در دانشگاه تبريز كه اكبر از فعالترين و شناخته شده ترين چهره های اونها بود نمايشگاهی از سير مبارزاتی سازمان مجاهدين با همكاري دانشجويان دانشگاه تهران در دانشكده كشاورزی دانشگاه تبريز برپا كردند كه مورد توجه و استقبال گسترده قرار گرفت.
بهار انقلاب از راه رسيد. اكبر به آرزوی خود رسيده بود. آزادی! از اين رو به سازمانی كه آمالش را در آن يافته بود پيوست. سازمان مجاهدين خلق ايران! از آن پس او فعاليت خود را در ارتباط با ستاد سازمان در تبريز آغاز كرد.  اما ديری نپاييد كه انقلاب توسط خميني دزديده شد. آزادی هنوز پا نگرفته، سُر بريده شد.
 پس از اتمام حجت تاريخی مجاهدين با خمينی در سي خرداد و به گلوله بستن تظاهرات نيم ميليونی و مسالمت آميز مردم به دستور خمينی فصل جديدی در تاريخ مبارزاتی مقاومت عليه ارتجاع آغاز شد. دوران مبارزه مسلحانه  انقلابی!
اكبر رمضانی بعنوان مسئول عمليات بخش اجتماعی تبريز، نقش ارزنده يي در سازماندهی تيمهای عملياتی ميليشيا در آن شهر ايفا كرد. او پس از مدتی به شهر مشهد منتقل شد و در آنجا نيز مسئوليت عمليات آن شهر را به عهده گرفت. دوران مسئوليت او در شهر مشهد، يكي از شكوفاترين و پربارترين دورانها در ضربه زدن به رژيم خمينی و سـرانگشتان اختناق بود؛ از اين رو رژيم به شدت به هراس و وحشت افتاد و به دنبال آن تعدادی از مزدوران زبده رژيم براي مقابله با ضرباتي كه از مجاهدين دريافت ميكردند به مشهد اعزام شدند.
 مجاهد شهيد اكبر رمضاني يه عنصر جدی، پرتحرك و دارای ذهنی فعال و منسجم بود. اكبر در امر سازماندهی توانايی خاص و چشمگيری داشت و به همين خاطر در تشكيلات مشهد يك فرد بسيار كارآمد به حساب می آمد  كه همواره قادر به انجام مسئوليتهای هر چه بيشتر و سنگينتر بود. شهادت او براي من بسيار سخت و سنگين بود. اما اكبر از ذهن و ضمير من هيچگاه نرفت. هر وقت كه كودكان كارتن خواب و كودكان كار رو ميبينم، به ياد اكبر ميافتم. آخه اكبر خيلي بچه ها رو دوست داشت. هر وقت زنان ستمزده كشورم رو كه اين روزها اوباش و جنايتكاران رژيم آخوندی بر چهره هاشون اسيد ميپاشند، ميبينم غيرت و شرف اكبر در من زنده ميشه. هر وقت پيكرهای بر دارشده فرزندان كشورم رو ميبينم، ياد اكبر، عشق اكبر و خشم و كين اكبر نسبت به اين جنايتها و باعثان و بانيانش كه كسی و چيزي جز نظام ولايت فقيه نيست در من زنده ميشه. اكبر و راه و رسم مجاهدی او با من و ماست، هميشه و تا جاودان!

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

او دانشجوی مهندسی بود ودرهمایونشهر بدنیا آمد مجاهد شهید علی اکبر زمانی


مشخصات مجاهد شهید علی اکبر زمانی
محل تولد: همایونشهر
 تحصيل: دانشجوی مهندسی
سن: 29
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1365

در صورتیکه از#مجاهد #شهید علی اکبرزمانی #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم.

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

مجاهد شهید مهناز اسماعیلی


 مشخصات  مجاهد شهید مهناز اسماعیلی
محل تولد: اصفهان
سن: 22
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1367

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید منصوره عمومی


 مشخصات مجاهد شهید منصوره عمومی
محل تولد: اصفهان
تحصيل: فوق لیسانس
سن: 24
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1359
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید محمود رضا اخوت


 مشخصات مجاهد شهید محمود رضا (ابراهیم) اخوت
محل تولد: اصفهان
تحصيل: دانش آموز رشته الهیات
سن: 22
محل شهادت: مرودشت
زمان شهادت: 1361

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آبان ۱۳, پنجشنبه

با خشمی شعله ور نسبت به‌خمینی ضد بشر و رژیم پلید بازمانده‌اش یادی از مجاهد سر به‌دار دکتر منصور پایدار


 مشخصات مجاهد شهید منصور پایدارآرانی
محل تولد: كاشان
شغل : پزشك ارتش
سن: 31
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1367
با خشمی شعله ور نسبت به‌خمینی ضد بشر و رژیم پلید بازمانده‌اش یادی از مجاهد سر به‌دار دکتر منصور پایدار
همراه با باد صبا، یک دم از زندان اوین گذر می‌کنیم و در میان هزاران هزار شهید قهرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال‌، تعدادی از شهروندان کاشانی را می‌یابیم. مجاهدان سر به‌دار؛ زهرا ناظری، زهرا شب‌زنده‌دار، جعفر سیاری، حسین شیخ‌رضایی، محمد صدف، علی کفاش، مرتضی طالبیان، منصور پایدار و ماشاءالله پایدار. یادشان گرامی، آنها دلیر مجاهدانی از شهرکاشان بودند. و حالا یک مجاهد کاشانی، نکاتی چند در باره زندگی یکی از این شهیدان والا قدر یعنی مجاهد شهید منصور پایدار برای درج دریاد نامه شهیدان فرستاده که درزیرآمده است. امید که همه کسانی‌که از این شهیدان و قهرمانان آزادی ایران خاطرات و اطلاعاتی دارند برای ما ارسال نمایند. مجاهد شهید دکتر منصور پایدار، در سال‌در یک خانواده مذهبی و فقیر در آران کاشان متولد شد. از همان کودکی مجبور بود برای امرار معاش و پرداختن هزینه تحصیل به‌کارهای سخت یدی بپردازد. تحصیلاتش را تا دیپلم درکاشان ادامه داد و از سال‌وارد دانشکده پزشکی ارتش شد و به‌عنوان افسر پزشک مشغول ادامه تحصیل شد. او هم‌زمان فعالیت سیاسیش را علیه رژیم شاه آغاز کرد و در جریان اوجگیری قیام ضدسلطنتی فعالآنه به‌کار سازماندهی و راه‌اندازی تظاهرات مردمی درکاشان پرداخت. چند‌بار در زدوخوردهای خیابانی با مزدوران گارد شاهنشاهی مجروح شد. در یک مورد هنگامی‌که عوامل گارد او را در بالای ساختمانی دنبال می‌کردند خودش را از بلندی یک ساختمان به‌پایین انداخته بودکه هر چند از چنگ دشمن نجات یافت اما آسیب دید و تا مدتها پایش در گچ بود. پس از پیروزی قیام ضدسلطنتی بلافاصله به‌مجاهدین پیوست و فعالیتهای سیاسیش را در تهران شروع کرد. از ویژگیهای بارز او کینه عمیقش نسبت به‌خمینی و پاسداران تبهکار رژیم بود. منصور علاقه شدیدی به‌برادر مسعود داشت، هنگامی‌که از تهران به‌کاشان می‌آمد سراز پا نمی‌شناخت. هواداران دور او را می‌گرفتند و او انبوهی گفتنی از مجاهدین برای آنها داشت. سایر فرصتهایش را صرف معاینه و مداوای رأیگان بیماران می‌کرد و در بعضی موارد پول خرید داروی آنها را خودش می‌پرداخت. پیش از 30خرداد1360 چند‌بار توسط کمیته‌های ضدخلقی در تهران و کاشان دستگیر شد. در کاشان به‌هنگام تبلیغات انتخاباتی به‌نفع مجاهدین دستگیر شد و طی دوهفته‌یی که در زندان بود، اعتصاب غذا کرد تا آن‌که مجبور شدند آزادش کنند. بار دیگر چند روز مانده به‌سی‌خرداد سال‌در جریان یک مأموریت سازمانی در تهران دستگیر شد و او را به‌زندان اوین بردند. منصور با استفاده از شرایط آن جا توانست خود را با نام دیگری به‌دشمن معرفی کند و به‌همین دلیل دشمن طی 6سال در زندان به‌هویت او پی نبرد و خانواده‌اش از سرنوشت او بی‌خبر بودند. هنگامی‌که در سال1366 از زندان آزاد شد و به‌دیدارشان رفت، زنده بودنش همه را مبهوت کرده بود. منصور برای پیوستن به‌ارتش آزادیبخش سراز پا نمی‌شناخت و بلافاصله پس از آزادی از زندان در‌صدد پیداکردن راهی برای خروج از کشور برآمد. 3ماه بعد در حال خروج از ایران و پیوستن به‌رزمندگان آزادی دستگیر شد و این‌بار او را در اوین زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار دادند. منصور به‌همراه هزاران زندانی سیاسی مجاهد در قتل‌عام زندانیان سیاسی که به‌فرمان خمینی ضدبشر صورت گرفت، در اوین حلق‌آویز شد. برادر کوچکترش ماشاءالله پایدار را نیز در سال‌در زندان اصفهان تیرباران کردند. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

عکسی از دو شهید قهرمان سربه دار ۶۷ از یک خانواده دکتر منصور پایدار آرانی و ماشاءالله پایدار آرانیمشخصات مجاهد شهید ماشاءالله پایدارآرانی
محل تولد: كاشان
شغل : آرایشگر
سن: 25
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367 عکسی از دو شهید قهرمان سربه دار ۶۷ از یک خانواده دکتر منصور پایدار آرانی و ماشاءالله پایدار آرانی به تازگی به دست ما رسیده است. کاری ارزشمند وقابل تقدیر پیش به سوی جنبش دادخواهی ومحاکمه عاملان این جنایت

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi