۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

مجاهد شهید مجید میرمقتدائی


 مشخصات مجاهد شهید مجید میرمقتدائی

محل تولد: اصفهان

 تحصيل: دانشجو

محل شهادت: اصفهان

زمان شهادت: 1360

در صورتیکه از#مجاهد شهید مجید میرمقتدائی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ بهمن ۳, یکشنبه

مجاهدشهید در قتل عام67 حوریه رمضانی نژاد


مشخصات مجاهد شهید حوریه (زینب) رمضانی نژاد
محل تولد: رضوانشهر
 تحصيل: دانش آموز
سن: 23
محل شهادت: هشتپر
زمان شهادت: 1368

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

به یاد مجاهد شهید رضا بدیعی از اصفهان


 مشخصات  مجاهد شهید رضا بدیعی
محل تولد: اصفهان
شغل : كارگر
سن: 26
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1361
در صورتیکه از#مجاهد شهید رضا بدیعی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم


با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

به یاد مجاهد شهید سیاوش ایزدی


 مشخصات مجاهد شهید سیاوش ایزدی
محل تولد: فارس
 تحصيل: دیپلم
سن: 18
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360
در صورتیکه از#مجاهد شهید سیاوش ایزدی رضا بدیعی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ دی ۲۸, سه‌شنبه

مجاهد شهید سعید حسن پور
 مشخصات مجاهد شهید سعید حسن پور

محل تولد: اصفهان

 تحصيل: دانش آموز

سن: 16

محل شهادت: اصفهان

زمان شهادت: 1360در صورتیکه از#مجاهد شهید  سعید حسن پور عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

مجاهد شهید حمید خادمی كانديدای سازمان مجاهدين درشهر گلپايگان


 مشخصات مجاهد  شهید حمید خادمی
محل تولد: گلپایگان

شغل - تحصيل: مهندس
سن: 33
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1361
 مجاهد قهرمان حميد خادمی. 
 حميد  در سالهاي 52و 53  تحت مسئوليت مستقيم مجاهد شهيد صمديه لباف فعاليت ميكرد پس از آن همراه با مجاهد شهيد عبدالرضا منيری جاويد در بخش الكترونيك سازمان مشغول به كار شد.در شهريور ماه سال 54 اين دو مجاهد توسط ساواك شاه دستگير شدند .ساواك كه حساسيت زيادي  بر روي مجاهد شهيد عبدالرضا منيری جاويد به عنوان مبتكر و سازنده‌ی بيسيم ها و  دستگاههای  الكترونيكي سازمان داشت او و همرزم مجاهدش حميد  خادمي را تحت شكنجه های شديدی قرار دادند تا از چگونگی كار و سازماندهی و فعاليت ساير افراد اين بخش مطلع گردد، اما اين دو مجاهد دلير با به جان خريدن فشارها و شكنجه ها و  مقاومت سرسختانه در مقابل آنها دشمن را در دستيابی به اسراری كه در سينه داشتند ناكام گذاشتند. حميد در بيدادگاه اول به اعدام و در دادگاه تجديد نظر به حبس ابد محكوم شد .
 ورود مجاهد شهيد حميد خادمی به زندان در سال 54 مصادف بود با ضربه اپورتونيستی چپ نما به مجاهدين و دوران اوجگيری فشارهاي ساواك و جريان راست ارتجاعی عليه سازمان ، و در اين شرايط حميد قهرمان از جمله مجاهدانی بود كه در تشكيلات مجاهدين در زندان تحت رهبری برادر مجاهد مسعود رجوی  و آموزشهای او فعالانه در متن مبارزه سترگ مجاهدين در برابر تهاجمات و توطئه های ساواك  و ارتجاع مذهبی و آخوندهای خمينی صفت و اپورتونيستهای چپ نما به وظايف انقلابيش مسئولانه عمل نمود وبا  صبر و استواری و پايداری از ارزشهاو مواضع  انقلابی و توحيدی سازمان دفاع نمود  و  اين دوران پرفتنه را به سلامت از سر گذراند  
 سرانجام در سال 1357 همزمان با اوجگيری قيام ضد سلطنتی مردم ايران و گشوده شدن درهای زندانها بدست خلق ،مجاهد قهرمان حميد خادمی نيز  از زندان آزاد گرديد
 پس از پيروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ايران و دوران جديد فعاليت سياسی مجاهدين ، حميد مسئوليت نهاد دانشجويی مجاهدين را به عهده گرفت  . اودر پرتو ايمان و احساس مسئوليت انقلابی و  با  ذهن فعال و خلاقش كه به او توان بالايی در امر سازماندهی مي داد توانست نهاد دانشجويی سازمان را طی دوران كوتاهی به يكي از وسيعترين نهادهای مجاهدين تبديل كند و به اين ترتيب  نقش ارزنده اي در سازماندهی اتحاديه‌ انجمنهای دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالی كشور ايفا نمايد .علاوه بر اين در همان دوران مجاهد قهرمان حميد خادمی مسئول رابط استادان مترقی و متعهد دانشگاهها در تشكيلات مجاهدين نيز بود .
 مجاهد قهرمان حميد خادمی در جريان مبارزات انتخاباتی مجلس در ديماه سال 58  به عنوان كانديدای سازمان مجاهدين درشهر گلپايگان شركت كرد و عليرغم كارشكنی ها و تقلبات گسترده‌ی مرتجعين به علت محبوبيت خاصی كه در اين شهر داشت آراي زيادی بدست آورد.اما تقلبات و انحصار طلبي مرتجعين فراتر از آن بود كه محبوبيت حميد بتواند به زبان آرا توده ها  بيان شود كمااينكه خمينی و رژيم او  به همين شيوه مانع راهيابی حتي يك تن  از مجاهدين به مجلس شد. 


:روز 12 ارديبهشت سال 61 رژيم خمينی تهاجم گسترده ای را عليه چند پايگاه مجاهدين  در نقاط مختلف تهران آغاز مي كند .‌يكي از اين پايگاهها محل اقامت مجاهد‌ قهرمان حميد خادمی و همرزمان او بود .‌با شروع يورش پاسداران به پايگاه ، فرماندهان و مجاهدان مستقر  در  پايگاه به مقاومتی جانانه دست مي زنند و شمار زيادی  از  پاسداران را به هلاكت می رسانند   آنچنان كه رژيم خميني با اعزام اكيپ هاي بسياري از پاسداران با انبوه تجهيزات و منجمله  هليكوپترهای توپدار به صحنه درگيری ، پايگاه مجاهد قهرمان حميد خادمی و همرزمانش را از زمين و هوا زير آتش مي گيرد . ولی تنها زمانی قادر به نفوذ به پايگاه می شود كه تمامی مجاهدان مستقر در پايگاه به عهد خونين خود با خدا و خلق در راه آزادی ميهن وفا كرده بودند و دامن محبت به خون رنگين ساخته بودند .‌در جريان اين مقاومت حماسی مجاهد قهرمان حميد خادمی و همسر و همرزمش مجاهد قهرمان  فرشته ازهدی در كنار همرزمان مجاهدشان  پاكبازانه به شهادت می رسند . فرزند خردسال آنها ناصر خادمی كه در آنهنگام يكساله بود  نيز مورد اصابت شليكهای دژخيمان قرار گرفته و مجروح ميگردد (و به اسارت پاسداران در مي آيد.)


با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi
   


۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

مجاهد شهید گیتی نیکبخت در حاليكه 6ماهه باردار بود به جوخه اعدام سپرده شد

محل تولد: شهر كرد

 تحصيل: دانشجوی حقوق

سن: 24

محل شهادت: اصفهان

زمان شهادت: 1360

مجاهد شهيد گيتي نيكبخت (همسر نجف بني مهدي)،مجاهد شهیدنجف بنی مهدی 

مجاهد شهید گیتی نیکبخت  دانشجوی حقوق دانشگاه تهران بود. او هم پس از ماهها اسارت سرانجام در روز 17مهر سال 60 در حاليكه 6ماهه باردار بود به جوخه اعدام سپرده شد و جان عاشقش رو فداي آرزوي استقبال از آزادی در كوچه های شهر كرد.
در صورتیکه عکسی از این شهید قهرمان دارید برای ما ارسال کنید 

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد

Telegram.me/shahidanAzadi