۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

مشخصات مجاهد شهید شهید رسول بهرامی مشخصات مجاهد  شهید  شهید رسول بهرامی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانش آموز
سن: 18
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند،رفتندوشهرندانست کیستندفریادشان تموج شط حیات بودچون آذرخش درسخن خویش زیستند
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi

۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

مشخصات مجاهد شهید نصرالله بخشایی مشخصات مجاهد شهید نصرالله بخشایی
محل تولد: گلپایگان
سن: 24
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1367
مریم رجوی:‌ آن‌ها در اوج افتخار، به‌دفاع از نام و آرمان رهایی‌بخش خود برخاستند و منش و راه ‌و رسم این جنبش را با تسلیم‌ناپذیری سرشتند. آن‌ قهرمانان، به‌‌‌ویژه دختران مجاهد، مسئولان قتل عام را، مطابق اعتراف خودشان، به‌عجز و التماس کشاندند.
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi