۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

مشخصات مجاهد شهید رسول فرشادراد (باشعوران)مشخصات مجاهد شهید رسول فرشادراد (باشعوران)
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دیپلم
سن: 21
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت:

درصورتیکه عکس ویا مشخصاتی از این شهید دارید که به ما درتکمیل این لیست گرانبها کمک کند دریغ نکنید برای ثبت در سینه تاریخ می خواهیم .
مریم رجوی: چنان‌که مسعود در همان سالهای دهه۶۰ گفته است:‌ «بشریت در شورانگیزترین اسطوره‌ها و حماسه‌هایش راز خود را آشکار می‌کند. راز وجود آگاه و آزاد انسانی را. …
حماسه‌های بزرگ و حقیقی ـ که واقعیترین اثرات سرنوشت ساز را برجای میگذارند ـ در همین کشاکش خلق میشوند و البته با فدیه‌ها و محنتهای عظیم همراهند». پایداری مجاهدان و مبارزان قتل‌عام شده در زمره‌ همین حماسه‌هاست.
#آذربایجان #تبریز #میاندوآب #بناب #بوکان #کفتر #ارومیه #اردبیل #بوشهر #اهواز #تهران #قزوین #زنجان #ایران #کنگان #آذرشهر #ملکان #همدان#ملکان


#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال جدید پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
 https://t.me/shahidanAzadai961360

مشخصات مجاهد شهید محترم کارگرمشخصات مجاهد شهید محترم کارگر
محل تولد: اصفهان
شغل - تحصيل: معلم
سن: 23
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1362

درصورتیکه عکس ویا مشخصاتی از این شهید دارید که به ما درتکمیل این لیست گرانبها کمک کند دریغ نکنید برای ثبت در سینه تاریخ می خواهیم .
مریم رجوی: چنان‌که مسعود در همان سالهای دهه۶۰ گفته است:‌ «بشریت در شورانگیزترین اسطوره‌ها و حماسه‌هایش راز خود را آشکار می‌کند. راز وجود آگاه و آزاد انسانی را. …
حماسه‌های بزرگ و حقیقی ـ که واقعیترین اثرات سرنوشت ساز را برجای میگذارند ـ در همین کشاکش خلق میشوند و البته با فدیه‌ها و محنتهای عظیم همراهند». پایداری مجاهدان و مبارزان قتل‌عام شده در زمره‌ همین حماسه‌هاست.
#آذربایجان #تبریز #میاندوآب #بناب #بوکان #کفتر #ارومیه #اردبیل #بوشهر #اهواز #تهران #قزوین #زنجان #ایران #کنگان #آذرشهر #ملکان #همدان#ملکان
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال جدید پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
 https://t.me/shahidanAzadai96

مشخصات مجاهد شهید کبری ورپشتی


 مشخصات مجاهد شهید کبری ورپشتی
محل تولد: شهر كرد
سن: 24
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367
آیا عکسی ویا نشانی از مزار پاک این شهید قهرمان مجاهد خلق دارید؟ ما نیازمند وبرای درج در سینه تاریخ می خواهیم این ایمیل ارتباطی ماست : sohaila.derakhshan@gmail.com
مریم رجوی: خمینی می‌خواست برای بقای نظام خود نسل مجاهدین را نابود کند اما از رژیم او جز موجود لعنت‌شده‌یی باقی نمانده که سراپا در فساد و خونریزی غرق شده و نکبت تاریخ ایران است. حال آن‌که نسل مجاهدین و آرمان و اندیشه آن‌ها اعتلا یافت و شهیدان قتل عام۶۷، وجدان تباهی‌ناپذیر مردم ایران شدند.
#iran #iran🇮🇷 #iranin #iranazad #iranforfreedom #iranfreedom #iranfollower #iranfollowers
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال جدید پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
 https://t.me/shahidanAzadai96

مشخصات مجاهد شهید رسول حدادی مشخصات مجاهد شهید رسول حدادی
محل تولد: اصفهان
شغل : مهندس كشاورزی
سن: 31
محل شهادت: کرمانشاه
زمان شهادت: 1367
تکرار تاریخ
قیام عاشورا را خوب می‌دانیم و می‌خوانیم
از دیروز تا فردا، سینه به سینه
و چه زیباست، تکرار تاریخ آزادیخواهی و ظلم ناپذیری، این بار در میهن عزیزمان
حماسه جاویدان فروغ با کوهی از استواری و پایمردی و هزاران درس برای ما و فردای ما
جاوید باد نقطه عطف تاریخ مبارزاتی مردان و زنانی که آسمانی بودند و زمین جایشان نبود
رفتند تا ما و جهانیان بدانند آزادی را هزینه‌ها باید داد
رفتند تا زنده بماند آرمان و آرزوی بزرگ اشرفیان که رهایی میهن عزیزمان از این ابو داعش‌ها و این مرتجعین و متحجرین را اراده کرده‌اند
درود به ارواح پاک و بلند‌مرتبه شان


امروز ما مانده‌ایم و افسانه‌یی که پاسداری بایدش و این ما اشرف‌نشان‌هاییم که سرود ”ما همه مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم“ را تحقق خواهیم داد
#آذربایجان #تبریز #میاندوآب #بناب #بوکان #کفتر #ارومیه #اردبیل #بوشهر #اهواز #تهران #قزوین #زنجان #ایران #کنگان #آذرشهر #ملکان #همدان#ملکان
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال جدید پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
 https://t.me/shahidanAzadai96

مشخصات مجاهد شهید رسول بهرامی مشخصات مجاهد شهید رسول بهرامی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانش آموز
سن: 18
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360
آیا عکسی ویا نشانی از مزار پاک این شهید قهرمان مجاهد خلق دارید؟ ما نیازمند وبرای درج در سینه تاریخ می خواهیم این ایمیل ارتباطی ماست : sohaila.derakhshan@gmail.com
فردا به نام آنهاست! آنها كه بذلِ جان خويش را در راه عشق پذيرا شدند. آنها كه روح عاصيشان به شعلة عشق مي سوخت و بر همة پيش داوريهاي زمان پيروز شدند؛ آنها كه آواز خواندند و رقصانْ بر سر دار شدند؛ سبكبار بر چوبههاي تيرباران بوسه زدند، بي آنكه بهراسند كه مبادا چيزي را از دست بدهند و اين چنين آهنگ فرداهاي روشن كردند و خود جاويد شدند!
#iran #iran🇮🇷 #iranin #iranazad #iranforfreedom #iranfreedom #iranfollower #iranfollowers
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال جدید پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
 https://t.me/shahidanAzadai96

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

مشخصات مجاهد شهید رمضانعلی هاشمیان

 مشخصات مجاهد شهید رمضانعلی هاشمیان
محل تولد:  اصفهان
 تحصيل: دیپلم
سن: 24
محل شهادت: کردستان
زمان شهادت: 1361
فردا به نام آنهاست! آنها كه بذلِ جان خويش را در راه عشق پذيرا شدند. آنها كه روح عاصيشان به شعلة عشق مي سوخت و بر همة پيش داوريهاي زمان پيروز شدند؛ آنها كه آواز خواندند و رقصانْ بر سر دار شدند؛ سبكبار بر چوبههاي تيرباران بوسه زدند، بي آنكه بهراسند كه مبادا چيزي را از دست بدهند و اين چنين آهنگ فرداهاي روشن كردند و خود جاويد شدند!

 از راست علی اکبر و علی اصغر ورمضانعلی  هاشمیان سه مجاهد خلق شهید از یک خانواده


 مجاهد شهید رمضانعلی هاشمیان

 

#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadai

یادی ازمجاهد شهید سیدعلی اکبر هاشمیان
 یادی ازمجاهد شهید سیدعلی اکبر هاشمیان
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانشجو
سن: 24
محل شهادت: کرج
زمان شهادت: 1360
علی اکبرمتولد اصفهان بود. چهارمین فرزند خانواده بود ودر عید غدیر به دنیا آمد . او بسیار اهل درس وکتاب بود واز بهترین ونمونه ترین دانش آموزان در اصفهان بود. در دوران انقلاب به همراه دوستانش فعالیت های سیاسی زیادی داشت .  خبراعدام او ودو نفر دیگر از یارانش را در روزنامه کیهان  روز 16 شهریور سال 1360 در ج کردند . مزار این مجاهد شهید در بهشت سکینه در کر ج میباشد. عکسی از مزار پاک این شهید وعکسی از  از وصیتنامه این شهید وعکس هایی از دوران های مختلف زندگی پربارش نیز جدیدا به دست ما رسیده است که در اختیار گذاشته ایم . روحش شاد وراهش پررهرو باد .  و اينك آنان خفته اند. دَه دَه، صد صد، هزار هزار، در عمق خاك، در هر گوشة خاك وطني خونين كه خاورانش ميخوانند. ليك آواي نامشان در ذهن زمان، زنده خواهد ماند. نه! خاك خاوران ما، خاك خفتگان نيست، خاكِ بيداران و گواهان است و امروز ما باز هم با نام آنان آغاز خواهيم كرد سرودها و ترانه هاي كودكان را، مارشهاي ارتش خلق را، در سالروز پيروزي!با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadai
#iran #iran🇮🇷 #iranin #iranazad #iranforfreedom #iranfreedom #iranfollower #iranfollowers
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران

به یاد مجاهد شهید علی‌اصغر هاشمیان‌
 

به یاد مجاهد شهید علی‌اصغر هاشمیان‌
محل تولد: اصفهان
شغل : مدیر فیلم
سن: 35
محل شهادت: کرمانشاه
زمان شهادت: 1367
«…من علی‌اصغر هاشمیان‌در سال57 برای اولین‌بار با نام مسعود رجوی آشنا شدم. از همان روزها عشق مجاهدی به نام مسعود در من شعله کشید. در اسفند57 با بخش دانشجویی ارتباط برقرار نمودم. در تابستان58 برای شورای دانشکده انتخاب شدم. در خرداد سال62 به کردستان آمدم و به سازمان وصل شدم…».علی‌اصغر هنرمندی ارزنده و مسئول بود. او در رشته تئاتر کار می‌کرد و در دوران مبارزه سیاسی نمایشنامه "شوراها" را به اتفاق دوستانش در دانشگاه تهران به روی صحنه برد که مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت. پس از اعزام به منطقه در بخشهای مختلف پشتیبانی، تبلیغات و نظامی انجام وظیفه کرد.در عملیات فروغ جاویدان مشتاقانه به میدان شتافت، قهرمانانه جنگید و سرفرازانه به‌شهادت رسید و به کاروان پرافتخار جاودانه‌فروغها پیوست.پیکر پاکش توسط همرزمانش به کربلا انتقال داده شد و در خاکپای سرور آزادگان حسین‌بن‌علی(ع) به‌خاک سپرده شد.«…‌اگر مجاهدین با نثار والاترین فدیه‌ها و قربانیها به تنها تکیه‌گاه مردم تبدیل شده‌اند، و اگر مصمم هستند استثمار را در پیچیده‌ترین صور آن محو و نابود نمایند، تنها و تنها با رهبری مسعود بوده که توانسته‌اند در چنین جایگاهی قرار گیرند و با رهبری مسعود و مریم است که می‌توانند این راه را تا به آخر ادامه دهند.


با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadai
#iran #iran🇮🇷 #iranin #iranazad #iranforfreedom #iranfreedom #iranfollower #iranfollowers
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

مشخصات مجاهد شهید محبوبه پرچم کاشانی مشخصات مجاهد شهید محبوبه پرچم کاشانی
محل تولد: اصفهان
شغل - تحصيل: تربیت بدنى
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1360
آیا عکسی ویا نشانی از مزار پاک این شهید قهرمان مجاهد خلق دارید؟ ما نیازمند وبرای درج در سینه تاریخ می خواهیم این ایمیل ارتباطی ماست : sohaila.derakhshan@gmail.com
#iran #iran🇮🇷 #iranin #iranazad #iranforfreedom #iranfreedom #iranfollower #iranfollowers
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت
مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

مشخصات مجاهد شهید شهلا قربانی اردستانیمشخصات مجاهد شهید شهلا قربانی اردستانی
محل تولد: اردستان
 تحصيل: دانش آموز
سن: 19
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360
در صورتیکه از#مجاهد شهید شهلا قربانی اردستانی عکسی ویا خاطره ایی دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در #سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. #ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com
#قتلعام67 #اصفهان#ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #دانشجو
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi