۱۳۹۴ اسفند ۵, چهارشنبه

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

مجاهد شهید صدیقه ولیخانیمشخصات مجاهد شهید صدیقه ولیخانی
محل تولد: شهركرد
شغل : دكتر
تحصيل: دكترا
سن: 26
محل شهادت: مشهد
زمان شهادت: 1359با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید صدیقه بیاتی کمیتکی


مشخصات مجاهد شهید صدیقه بیاتی کمیتکی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دیپلم
سن: 17
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360


با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

مجاهد شهید حسین طمانی زادهمشخصات مجاهد شهید حسین طمانی زاده
محل تولد: اصفهان
تحصيل: فوق دیپلم
سن: 26
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1361با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید حسین علی عباسی جزی


مشخصات مجاهد شهید حسین علی عباسی جزی
محل تولد: اصفهان
تحصيل: دیپلم
سن: 22
محل شهادت: بانه
زمان شهادت: 1364


با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi