۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

مجاهد شهید نصرالله نصر آزادانی


مشخصات مجاهد شهید نصرالله نصر آزادانی
محل تولد: اصفهان
تحصيل: دانشجو
سن: 23
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1362

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید محمود اکبری ادیبمشخصات مجاهد شهید محمود اکبری ادیب
محل تولد: اصفهان
شغل : دیپلم
سن: 18
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1363

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

نوروز 1395 بر خانواده شهدا مبارك بادنوروز است ابتداي روشني وتراوش قطره هاي باران آغاز طلوع آبي چشمه به بيداري حيات تازه كردن نفس هاي كسالت ولحظه نوشدن پي درپي به بهار سلام كن

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi


۱۳۹۴ اسفند ۲۲, شنبه

مجاهد شهید احمد احمدی


مشخصات مجاهد شهید احمد احمدی
محل تولد: اصفهان
سن: 31
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1365

درخواست وتقاضا داريم در صورتيكه از اين شهيد  قهرمان  اطلاعات بيشتري از جمله عكس وزندگي نامه و....داريد  براي ما ارسال كنيد پيشاپيش نهايت سپاسگذاري را از شما داريم 
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

مجاهد شهید مجید نعیمیمشخصات مجاهد  شهید مجید نعیمی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانشجوی شیمی
سن: 24
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مجید معینی


 مشخصات مجاهد شهید مجید معینی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانش آموز
سن: 17
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1361

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi