۱۳۹۶ فروردین ۱۱, جمعه

مجاهد شهید منصوره عمومی محل تولد: اصفهان مشخصات مجاهد  شهید منصوره عمومی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: فوق لیسانس
سن: 24
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1359
در صورتیکه از#مجاهد شهید منصوره عمومی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com

#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

مشخصات مجاهد شهید علی حدادی مشخصات مجاهد  شهید علی حدادی
محل تولد: اصفهان
شغل : ستوان نیروى هوایى
سن: 26
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360
در صورتیکه از#مجاهد شهید علی حدادی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com
#قتل_عام #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #iran
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه

مشخصات مجاهد شهید مجید حقیقیان مشخصات مجاهد شهید مجید حقیقیان
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانشجو
سن: 26
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367

در حاکمیت آخوندها، ناله‌های بسیاری در گلوها شکسته شده، خون‌های بسیاری ریخته شده و حق‌های بی‌شماری پایمال شده است.
حالا زمان دادخواهی است، یعنی زمان احیای همه آن خون‌ها و حق‌ها و البته بالاترین حق، که حق آزادی و حق حاکمیت مردم ایران است. مریم رجوی

در صورتیکه از#مجاهد شهید مجید حقیقیان عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

مشخصات مجاهد شهید شهناز کاظمی پرستاری قهرمانمحل تولد: اصفهان
 تحصيل: فوق دیپلم پرستاری
شغل:پرستار 
سن: 24
محل شهادت: ماهشهر
زمان شهادت: 1361

  بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب، 
كه باغ ها همه بيدار و بارور گردند
بخوان، دوباره بخوان، تا كبوتران سپيد 
به آشيانه ی خونين دوباره برگردند
در صورتیکه از#مجاهد شهید شهناز کاظمی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

مشخصات مجاهد شهید مریم اشتری


 مشخصات مجاهد شهید مریم اشتری
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: دانش آموز
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1359
در صورتیکه از#مجاهد شهید مریم اشتری عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مشخصات مجاهد شهید مرتضی احمدی


 مشخصات مجاهد  شهید مرتضی احمدی

محل تولد: اصفهان
شغل : روحانی
سن: 26
محل شهادت: قم
زمان شهادت: 1360

در صورتیکه از#مجاهد شهید مرتضی احمدی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi