۱۳۹۳ بهمن ۳۰, پنجشنبه

مجاهد شهيد علي اصغر بديع زادگان
مجاهد شهيد علي اصغر بديع زادگان

بنيانگذار سازمان مجاهدين خلق ايران
مهندس علي اصغر بديع زادگان به همراه ياران قهرمان خود در سال 1344 سازمان مجاهدين خلق ايران را تاسيس نمود. در سال 1350 با لو رفتن كادر مركزي سازمان دستگير و تحت شكنه هاي فراوان قرار گرفت و سرانجام از طرف بيدادگاههاي رژيم شاه به اعدام محكوم شد
بديع زادگان در سال 1319 در خانواده اي متوسط در اصفهان به دنيا آمد. دوره دبيرستان را در تهران گذرانيد و در دانشكده فني در رشته شيمي مشغول تحصيل شد.
در دوران تجديد حيات جبهه ملي و همزمان با دوره دبيرستان در سالهاي 1339 - 1342 با مسائل سيساسي آشنا شد و در نهضت آزادي فعاليت مخفي ميكرد.
در سال 1342 به خدمت سربازي رفت وپس از آن به استخدام كارخانه اسلحه سازي درآمد. پس از آشنايي با محمد حنيف نژاد وبنيانگذاري سازمان مجاهدين از آنجا استعفا داد و استاديار دانشكده فني دانشگاه تهران شد.
او از طرف سازمان مامور شد تا به پايگاههاي الفتح برود و از دانشگاه بورس فرانسه گرفت و ظاهرا به فرانسه رفت ولي در پايگاههاي انقلاب فلسطين آموزش نظامي ديد ودر درگيري رژيم اردن با مبارزين فلسطين در سپتامبر سال 1970 دوشادوش برادران فلسطيني جنگيد.او پس از پايان ماموريتش بطور عادي همراه مقداري سلاح به كشور بازگشت.
اصغر پس از دستگيري مورد شكنجه هاي وحشتناكي قرار گرفت . او را روي اجاق برقي بشدت سوزاندند ولي او انچنان از خود تحمل نشان داد كه نمونه اي شد براي همه مبارزان و مجاهدين خلق.متجاوز از چهار ساعت مداوم و پشت سر هم او را سوزاندند و سوختن آنقدر ادامه پيدا كرد تا از پوست و گوشت گذشت و به نخاع رسيدولي اصغر با آنكه در آستانه فلج شدن قرار گرفته بود همچنان هيچ چيز نگفت. او را در آن حالت به سلول انداختند زخمهاي بدنش عفونت كرده بودو بوي تعفن سلول كوچكش را پر كرده بود او را در اين حالت به بازجويي مي بردند ولي اصغر چون كوه ايستاده بوداو در بيدادگاه رژيم شاه به اعدام محكوم شد و در سحرگاه 4 خرداد 1351 همراه 4 رزمنده مجاهد تير باران شد. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر