۱۳۹۴ آبان ۱۵, جمعه

مجاهد شهيد شهلا شهدوست قهرمان تيم ملي تنيس روي ميز زنان ايران


گل پنجه مريم
«يانيس ريتسوس»

پرنده كوچك، گل بهي رنگي، بندي برپاي
بر بالهاي خرد مواجش
به جانب خورشيد پركشيده
اگر تنها يك بار نگاهش كني
او به رويت لبخندي مي زند، 
و اگر دو بار و سه بار نگاهش كني
تو خود به آواز خواندن در مي آيي

شهلا شهدوست، عضو تيم ملي تنيس روي ميز زنان ايران و دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران، در سال 1360 به دست دژخيمان رژيم جمهوري اسلامي تنها به دليل هواداري و ايمان به آرمانهاي سازمان مجاهدين خلق ايران اعدام شد. او كه از اعضاي تيم پينگ پنگ اصفهان و باشگاه ايراناي تهران بود، يكي ديگر از ستارگان ورزش ايران بود كه به دست رژيم خونخوار آخوندي پرپر شد. از قهرمان سرفراز ايران زمين تنها چند عكس و چند جمله براي ما به يادگار مانده است. باشد روزي كه شب تيره آخوندها در كشور عزيزمان به پايان رسيده باشد و تصوير شهلاي قهرمان بر آسمان ميهن بدرخشد.


از چپ به راست: نيلوفر مهاجري تهران (قهرمان انفرادي 56)، فريبا وزيري (از تهران ـ عضو تيم ملي جوانان كشور و شركت كننده در مسابقات بين المللي در تركيه 1357، فروغ منقاد (شيراز)، طاهره سوقادي (شيراز)، رضوان علايي بازيكن تيم ملي از تهران و هما صدر ارحامي (اصفهان)، رديف پايين از چپ به راست سعيده دريساوي (خوزستان)، مريم خمسه (خراسان)، فريبا قوام زاده (خراسان)، سيما ليموچي (خوزستان)، بابازاده (گيلان)، مجاهد شهید شهلا شهدوست (اصفهان)


از سمت چپ سيمين انفراد ملي پوش با سابقه و عضو چندين ساله تيم ملي ايران و از جمله شركت در بازيهاي آسيايي تهران، كارمن گالستيان بازيكن نامي و عضو تيم ملي براي سالهاي متوالي و شركت كننده در بازيهاي آسيايي تهران 1974، سعيده دريساوي عضو تيم ملي ايران در كاپ آريامهر از آبادان 1356، رعنا انفراد بازيكن تيم تهران، نيلوفر مهاجري بازيكن با سابقه تيم ملي ايران از تهران، مجاهد شهید شهلا شهدوست از اصفهان (شهلا دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران توسط رژيم جمهوري اسلامي در سال 1360 با عنوان مجاهد اعدام شده). زنده ياد علي اكبر آرمند 
رديف نشسته از سمت چپ: فريبا قوام زاده بازيكن ملي ايران از مشهد، سيما ليموچي بازيكن تيم ملي ايران از اهواز، فرزانه يوسفي بازيكن تيم ملي جوانان از تهران، بابازاده از رشت، رضوان علايي بازيكن تيم ملي از تهران و مريم خمسه از مشهد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر