۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبه

مجاهد شهید نجف بنی مهدی کاندیدای سازمان مجاهدین خلق در شهرکرد

مشخصات مجاهد  شهید نجف بنی مهدی
محل تولد: شهر كرد
شغل : مهندس راه و ساختمان
سن: 30
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360
يكبار كه برای بازجويی ميرفتم صداي يك نفر رو شنيدم.كه فرياد ميزد آي دكتر! از زير چشمبند نگاه كردم. ديدم برادري رو به فاصله نيم متر از زمين به پله های آهنی كه پاسدارها برای نگهبانی از اون بالا ميرفتند، آويزون كرده بودند. از پاهايش خون ميچكيد. دستهايش كه با زنجير بسته شده بود زخمي و خونچكان بود و سر و صورتش پر از خون بود. پاسداری او رو وحشيانه ميزد و ميگفت: «جريان شهركرد رو بگو!» اما او جواب ميداد: «اطلاعي ندارم!» شكنجه گر با غيظ ميگفت: «اگر اطلاعی نداری چطور كانديد شهركرد شدی؟!» و باز او با شهامت جواب ميداد: «ميتونيد من رو بكشيد، ولي نميتونيد حرفی از من بشنويد.» او رو يك ساعت تمام زدند تا اينكه از هوش رفت…شب او رو به سلول ما آوردند. هيچ جای سالم  در بدن نداشت. او رو روی زانوهايش، نيمه نشسته به ديوار سلول تكيه داديم. لباسهاش رو عوض كردم و به زحمت به او كمی آب دادم. از اونجا با او آشنا شدم. اسمش نجف بنی مهدی بود.
مجاهد شهيد نجف بني مهدی، كانديدای سازمان مجاهدين خلق در شهركرد، مركز استان چهارمحال و بختياری، در سالهای بعداز انقلاب ضدسلطنتی، با عشق به آيندهای تابناك، قدم در راه مبارزه براي احقاق حقوق خلقش گذاشت. فرزندِ دلاور مردم شهركرد كه از كودكی طعم فقر و درد رو چشيده بود و به مجاهدی قاطع و پيگير در انجام مسئوليتهايش، با عشقی وافر به مردم و آرمان والای مجاهدين و سرشار از گذشت و ايثار در راه خلقش تبديل شده بود.
او در جایی گفته بود «ما مسئوليت سنگينی بر دوش داريم. حال كه از چنين اعتمادی از سوی خلق برخورداريم چيزی جز مسئوليت بيشتر به ما اضافه نميكند و اميدوارم بتوانيم دِين خود را نسبت به مردم ادا كنيم.»
نجف و همسرش گيتي نيكبخت رو در تيرماه سال 60 در اصفهان دستگير كردند و از اونجا كه ازش كينة زيادی به دل داشتند او رو زير شكنجه های وحشيانه بردند. طوريكه او رو با پتو جابجا ميكردند. نجف اسطوره مقاومت در زير شكنجه بود.
وقتی شكنجه ها چيزی عايد دژخيمان نكرد، نجف رو مورد تجاوز قرار دادند، اما باز هم موفق به شكستن عزمِ استوار و روحيه  پولادينش نشدند. بازجوش گفته بود: «نجف، منافقيه كه ميخواد شهيدِ مجاهد خلق شود، و ما هم او رو به خواسته اش ميرسونيم.»
نيمه هاي مرداد 60 او رو بردند. صداها رو ميشنيدم. بيش از چهار نفر با لوله آهنی و كابل او رو بی امان ميزدند. سرانجام ساعت 7شب نجف زير شكنجه به شهادت رسيد. راديو رژيم هم روز 17مرداد60  اعلام كرد: «نجف بنی مهدی  در سپاه اصفهان خودكشی كرده است!» دروغی كه هيچ خريداری نداشت! همه ميدونستن كه نجف رو زير شكنجه به شهادت رسوندن.


با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي ايران همراه  شويد https://Telegram.me/shahidanAzadi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر