۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

به ياد خانواده مجاهد پرور حسيني برزي


نام: غنچه
فاميل: حسيني برزي
سن: 25
محل تولد: نطنز
تاريخ شهادت: 1361
محل شهادت: تهران
****

نام: مريم 
فاميل: حسيني برزي
سن: 24
محل تولد: نطنز
تاريخ شهادت: 1361
محل شهادت: قزوين
****

نام:  سيد شهاب الدين
فاميل: حسيني برزي
سن: 17
محل تولد: نطنز
تاريخ شهادت: 1360
محل شهادت: تهران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر